Print Market


İçeriğe git

Baskı Terimleri Sözlüğü

Baskı Terimleri Sözlüğü

Baskı Terimleri Sözlüğü

B

Between-the-lens-shutter - Yaprak Örtücü: Objektif içine yerleştirilmiş merkezden dışa açılıp, dıştan merkeze doğru kapanan ve metal yaprakçıklardan yapılmış örtücü düzeneği.

Bezier Curve - Bezier Eğrisi: Eğrileri grafik, yazı tipi, stil, boyut ve karakter gibi özellikleri ile ifade eden bir matematiksel fonksiyondur. Bu fonksiyonda bir eğriyi tanımlamak için en az 3 nokta kullanılır. Son noktalar çapa, diğer noktalar kollar olarak adlandırılır. Hemen hemen bütün çizim programları Bezier eğrisi kullanmaktadır.

BIOS - Temel Giriş-Çıkış Sistemi: Bazı işletim sistemlerindeki programları bilgisayar özelliğine göre uydurmak.

Bicolour paper: Çift renk kağıt.


Bidirectional Printing - İki Yönlü Yazma: Soldan sağa doğru iki yönlü yazmak. Yazma işlemi çabuk tamamlanır. Yeni model yazıcılarda soldan sağa, daha sonra da sağdan sola yazabilmektedir. İki yönlüdür.

Bi-Directional Read - Çift Yönlü Okuma: Soldan sağa yada sağdan sola bir tarayıcının veri okuyabilme yeteneği.

Bilevel – Tek Tonlu: Bir görüntüde, her pikselin, siyah veya beyaz olarak oluşturulması. Gri tonlar ve renkler yoktur.

Bimetal plate - İki Metalli Kalıp: Litografide (ofset baskı), baskı tarafı bakır veya pirinç, diğer tarafı ise alüminyum, paslanmaz çelik veya krom olan baskı kalıbı. Litografide, basılacak kısımların genellikle bakır ve basılmayan alanın da alüminyum, paslanmaz çelik veya krom olduğu uzun çalışmalar için kullanılan bir kalıp çeşididir.

Binary System – Binary Sistem : 10 tabanı verinin 2 sayısını taban olarak alan sayı sistemi. Binary sistemde sayılar yalnızca 0 ve 1 rakamlarından oluşur. İkili düzen, örneğin 11001001.

Binary File Transmission (BFT) - İkili Dosya Gönderme: Fakstan veri kopyalama standardı. Faks yönteminden daha hızlıdır.

Bind - Ciltleme: (1) Genellikle kitap imalatında olmakla birlikte sadece bununla kalmadan yaprakların veya formaların tel, tutkal veya başka malzemelerle biraraya getirilmesi.

Binded: Ciltli-Ciltlenmiş.

Binder (bkz. Ciltçi)

Binder – Bağlayıcı: Yapıştırıcı, bağlayıcı. Pigment zerreciklerini veya renk maddesini, baskı malzemesinin yüzeyi ile birleştirerek dayanıklı bir mürekkep tabakası oluşturan maddelerdir.

Binder Press: Cilt presi.

Binder’s Cloth: Cilt bezi.

Bindery Punching – Delik Açma: Baskı sonrası işlemler aşamasında kağıt yığınlarına delik açma işlemi.

Bindery – Baskı Sonrası İşlemler: Baskı sonrası işlemler biriminde işler basıldıktan sonra yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar; kesim, delik açma, katlama, yapıştırma, harmanlama, iplik ve tel dikiş gibi işlemleri içerir.

Binding Machine - Dikişsiz ciltleme makinesi.

Binding Varnish – Bağlayıcı Vernik: Reçine, yağ vs. maddeler olup; mürekkebin parlaklığını tayin eder, kimyasal dayanıklılık kazandırır, pigment zerrelerini baskı metaryeline tesbit etmeyi sağlarlar.

Bit (Binary Digit) - İki Haneli Veri: Bir bilgisayarın 0 veya 1 şeklinde temsil edilen en küçük birimleridir. Bir karakteri bilgisayara göstermek için bir dizi veri kullanılır.

Bit Depth – Bit Derinliği: Bir piksel görüntünün ne kadar bit’den oluştuğunu ve kaç gri seviyeye sahip olduğunu tanımlamaya yarar. Bir bit’lik veri ile 2 gri seviye tanımlanabilir. 256 gri seviye tanımlamak için 8 bitlik veriye ihtiyaç duyulur.

Bit Map – Bit Haritası: Bilgisayarda görüntü oluşumunda, bilgi yüklü olan ve “1” değeri taşıyan piksel siyah, “0” değeri taşıyan piksel beyaz ya da transparan gözükür. Bu şekilde oluşturulan görüntü sadece tek renk ve ton değeri taşır. Çünkü piksellerin aldığı değer “0 ve1” dir. Yani siyah ve beyazdır. Bu özelliklerdeki görüntülere bitmap ya da tire görüntüler denir.

Bit Specifications - Bit Özellikleri: Renk oranını ya da grilik düzeyini gösterir. Bilgisayardaki grafik kontrol kartlardaki hafıza miktarını denetler. 8 bitlik kontrolör 256 renk veya grilik düzeyini gösterebilir. 16 bitlik kontrolör 64.000 renk gösterir. 24 bitlik kontrolör 16.8 milyon renk ve grilik seviyesini gösterebilir.

Bits Per Inch (BPI) – İnçteki Bit Sayısı: İnç başına düşen bit sayısı. Manyetik band üzerine, her doğrusal inçin üzerindeki bitlerin depo edilmesidir. Ölçü yoğunluğunu ifade eder.

Bits Per Second – Saniyedeki Bit Sayısı: Veri iletişim sisteminde, bits transfer sayısının ölçümü. Hız oranı.

Black – Siyah (Renk): Işığın yokluk durumu. Bir ışık kaynağından çıkan tüm görülebilir dalga boylu ışınların bir cisim tarafından emilme durumunda ortaya çıkan renk. Teoride Cyan-Magenta-Yellow maddesel renklerinin %100 olarak bir araya getirildiğinde siyah oluşması gerekir. Fakat gerçekte bu birleşim koyu - kirli bir kahverengi tonu verir. Bu sebebten dolayı 4 renkli baskı süreçlerinde anahtar(key) renk olarak K ile temsil edilen gerçek siyah renk kullanılmaktadır.

Black - Siyah (Font): Bold yazı karakterinden daha kalın olan karakter.

Black and White – Siyah ve Beyaz: Orjinallerde ve baskı ile çoğaltma işlemlerinde tek renk uygulamalar.

Black Light – Siyah Işık: 3200 ve 4000 Angstrom birimleri arasında dalga boyu ultraviyole ışınları için kullanılan ortak bir isim.

Black Liquor - Siyah Likör: Kağıt yapımında ortaya çıkan bir kimyasal madde.

Black Printer – Siyah Yazma: Cyan, Magenta ve Yellow baskılarında kullanılır. Genellikle son kopyalamada kontrastlığı artırmak için kullanılır.

Black Printer - Tek Renk Yazıcı: Sadece siyah renk mürekkep-toner kullanılan yazıcılar.
Blackening - Kararma: Aşırı nemin ve kağıdın üretimi sırasında kalenderler arasında ezilmesinin neden olabileceği kağıdın karararak opaklığının azalması.

Blade Coating - Bıçakla Kaplama: Düzgün yüzeyli sonuç elde edilen, kağıt yüzeyi kaplama metodu. Kâğıda uygulanan kaplama miktarını kontrol etmek için esnek bir rakel veya bıçak ağzı kullanılarak yapılan bir kâğıt ve karton kaplama yöntemidir. Kaplama, pigmentlerden, katkı maddelerinden ve yapıştırıcılardan oluşur. Bıçakla kaplama, kâğıt imal makinesi üzerinde uygulanabildiği gibi makine dışında bir kaplayıcı vasıtasıyla da yapılabilir. Kağıdın bir yüzü veya her iki yüzü de kaplanabilir, ancak rakelle kaplamalı kâğıtlar ekseriyetle perdahlanır. Bu, kağıdın iyice sıkıştırılmasına yardımcı olarak ona parlak bir yüzey, azaltılmış bir hacim ve baskı kalitesi açısından zengin özellikler kazandırır.

Blade Coater – Bıçaklı Kaplayıcı: Önce kağıt ağına ekstra bir kaplama uygulayan ve daha sonra onu esnek çelik bir bıçak yardımıyla dağıtıp düzelten bir mekanizma.

Blade Cut – Bıçak Kesiği: Üretim sırasına kağıt ağı boyunca veya ağın bir bölümünde derin bir yarık oluşturan bıçak kesiği.

Blade Scratch – Bıçak Sıyrığı: Kağıdın su yönünde (grain) yer alan, kaplı bir yüzey içindeki çok ince saç benzeri bir girinti. Bunlara değişken orijinli bir partikül neden olur. Bu kaplama esnasında bıçağın arkasında yerleşmeye başlar.

Blade Streak – Bıçak Çizgisi: Bıçak sıyrığından daha geniş bir girinti olup kaplama esnasında bıçağın arkasında yerleşmeye başlayan büyük bir partikül nedeniyle meydana gelir.

Blade - Sıyıraç: Poliüretan, neopren yada kauçuktan üretilen, matbaacılığın farklı yerlerinde kullanılabilen esnek sıyırma aracıdır.

Blanc Fixe - Çökeltilmiş Baryum Sülfat: Baskı mürekkeplerinde yarı-transparan (geçirgen) olarak kullanılan inceltici.

Blank - Boş: Bir silindir makinesinde üretilen ve baskı için tasarlanan kaplanmış veya kaplanmamış kalın bir mukavva cinsi. Kalınlıkları 15 ila 48 pt (0.38 ila 1.22 mm) arasındadır.

Blanket- Blanket: Ofset baskı sisteminde kalıptan aldığı görüntüyü baskı materyaline ulaştıran, blanket silindirinin üzerine sarılan elastik malzeme. Ofset baskıda blanket özelliklerinin baskı kalitesine son derece büyük etkisi vardır. Yapı itibariyle iki çeşit blanket bulunur. Bunlar: 1- Dayanıklı kauçuk ve dokuma katmanlarından oluşan konvansiyonel blanket, 2- Sıkışabilen, yapısında hava yastıkçıkları bulunan havalı blanket. İster konvansiyonel, ister havalı blanket olsun yapısında kauçuk gibi elastiki bir madde bulunduğundan her blanketin basınç altında sıkışıp hacminde belirli bir miktar değişme olması normaldir. Genelde bir blanket; bir veya birkaç katlı örtücü tabaka ile onun altındaki dokuma tabakasından meydana gelir. Örtücü tabakanın görevi değişik baskı materyallerine ideal uyumu sağlamaktır. Bu tabakanın kimyasal ve mekanik özellikleri;tram keskinliğine, mürekkep transfer özelliğine ve baskı materyaline yapışmasına etki eder. Bir blanket cinsini değerlendirmede en önemli mekanik özellikler şunlardır: Boyca uzama, ence daralma, incelme (kalınlığından kaybetme), yumuşama, bükülme direnci, sürtünme katsayısı, blanket yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç, yırtılma direnci. Ofset baskıda kalıp yüzeyindeki görüntüyü ters alarak kâğıda düz nakleden en üst tabakası saf kauçuktan yapılmış, taşıyıcısı dokuma elastik malzeme.

Blanket Contamination – Blanket Kirliliği: Blanketin kauçuk tabakasına bağlanmaya başlamış veya bulaşmış, baskı kalitesini düşüren herhangi bir malzemenin yarattığı kirlilik.

Blanket Cylinder – Blanket Silindiri: Kalıptaki görüntüyü mürekkeple birlikte kağıda akratan silindir. Kauçuk tabakasıyla kaplı olan blanket silindiri, kalıbın kağıt ile temas etmesini engeller.

Ana Sayfa | Editörden | Baskının Demokratikleşmesi | Şirket Haberleri | Kağıdın Su Yönü | Renkler | Röportajlar | Pazarlama | Fotoğraf | Fuar Haberleri | Haberler | Teknoloji | Baskı Terimleri Sözlüğü | İletişim | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön